Poděkování přispěvatelům a pracovníkům Art klubu U Tří knížat

Naše poděkování za možnost zřídit a vést Art klub U Tří knížat, za prostory a vybavení,
jakož i za mnohé cenné rady patří majiteli domu, panu Ing. Pavlu Dostalovi a jeho manželce,
paní Elisabeth Dostal, PhD.. Velmi cenný přínos zejména (ale nejen) v oblasti moderních
komunikačních technologií znamená pro Klub pan Ing. David Jícha.
Děkujeme také za všemožnou praktickou podporu, paní Ing. Anně Kojecké ze správy
Domu U Tří knížat.


           english          mapa           


english

Poděkování dále patří těmto subjektům a osobám:

english
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ŽIDOVSKÁ OBEC BRNO            english
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


731   
(přístupů od 15.8.2015)